Polityka prywatności na buduarwarszawski.pl i w firmie Piotr Skorek Photolicious

Piotr Skorek Photolicious (Nowiny 57, 22-105 Okszów) przetwarza dane osobowe
zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych (w tym RODO) i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r., zwanego dalej „RODO” informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Piotr Skorek Photolicious (Nowiny 57, 22-105 Okszów)
2) Osobą odpowiedzialną za ochronę danych jest Piotr Skore (tel. 505-359-060 / mail: kontakt@buduarwarszawski.pl)
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zapytań docierających kanałem poczty elektronicznej do administratora strony oraz na późniejszym etapie w dla wypełnienia zobowiązań umownych i ich realizacji czy obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (uzasadniony interes realizowany przez administratora danych) i nie będą udostępniane innym podmiotom;
a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane;
a) Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa;
b) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do komunikacji mailowej i ewentualnej późniejszej realizacji umowy. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
c) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych oraz prawo do przenoszenia tych danych;
d) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
e) Podanie danych osobowych (Imie, adres e-mail) jest niezbędne do realizacji komunikacji elektronicznej, a na późniejszym etapie (Nazwisko, adres) do ewentualnego zawarcia umowy, odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy;
f) Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na podanie może skutkować brakiem możliwości odpowiedzi na zapytanie czy też brakiem możliwości podpisania umowy i realizacji usług
g) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
h) Państwa dane są powierzane firmie dostarczającej usługę hostingu tego serwisu www (webwave.pl) oraz Google.com (serwis mailowy G-Suite). Z oboma podmiotami została podpisana umowa o powierzanie danych i oba spełniają wymogi RODO.
i) Państwa dane będą przechowywane w systemie pocztowym i informatycznym administratora przez okres 5 lat od wysłania zapytania. Ma to na celu analizę zapytań i usprawnienie późniejszej stałej współpracy z firmą Piotr Skorek Photolicious
j) Wszelkie prośby, sugestie i uwagi dotyczące polityki prywatności proszę kierować mailowo na adres kontakt@buduarwarszawski.pl

Polityka plików cookie:

1) Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Piotr Skorek Photolicious z siedzibą pod adresem Nowiny 57, 22-105 Okszów.
4)Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.
6) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
7) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8) Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10) Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Follow us!

Buduar Warszawski tel. +48 505 35 90 60 email:kontakt@buduarwarszawski.pl